Termes i condicions de la cessió de dades de caràcter personal a la UPV

1. Qui tracta les teues dades?

El responsable del tractament de les teues dades és:


Universitat Politècnica de València

CIF Q4618002B

Camí de Vera, s/n

46022-València


2. Com pots contactar amb el nostre delegat o delegada de protecció de dades?

Si tens algun dubte o consulta sobre com tractem les teues dades, pots contactar amb la delegada o delegat de protecció de dades en: dpd@upv.es Des d’allí t’atendran i t’ajudaran a exercir els teus drets si fóra necessari.


3. Per a què tractem les teues dades? Per què i amb quina base legal tractem les teues dades?

Tractem les teues dades amb la finalitat de difondre informació sobre títols i activitats per a la comunitat universitària, el futur alumnat i el seu entorn. I ho fem en virtut del consentiment prestat en registrar-te.


4. Amb qui compartim les teues dades?

Les dades obtingudes des de la web no es comparteixen amb terceres entitats.


No obstant això, és possible que siguen requerides per les forces i cossos de seguretat, el ministeri fiscal, els jutges i tribunals, o autoritats administratives com l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquests casos, abans de posar-los a la seua disposició, ens assegurem que aquestes autoritats sol·liciten les dades i hi accedeixen d’acord amb les lleis.


5. Quant de temps conservarem les dades?

Les dades obtingudes des de la web a través dels serveis de contacte o bústies de suggeriments, es conservaran mentre les persones usuàries no revoquen el consentiment i, en tot cas, durant el període de tres anys de prescripció que estableix la llei per a verificar la nostra responsabilitat pels tractaments.


6. Quins drets tenen els nostres usuaris i usuàries?

Les nostres usuàries i usuaris poden sol·licitar a la Universitat Politècnica de València:


L’accés a les seues dades personals, per exemple, per a consultar-les i assegurar-se que són correctes i actualitzades.

La rectificació de les dades per a corregir errors o mancances. Si s’exerceix aquest dret, cal indicar què hem de rectificar i justificar-ho si és necessari.

La supressió de les dades quan consideren que no hauríem de continuar tractant-les. És aconsellable en aquest cas que ens notifiquen el perquè de la seua sol·licitud.

La limitació del seu tractament, perquè les conservem bloquejades en garantia dels seus drets.

Quan hàgem tractat les dades en virtut d’una base legal diferent de la seua autorització, poden també oposar-te al tractament. En aquest cas, és convenient que ens aporten les seues raons per a això, a fi que puguem valorar la seua sol·licitud.

Quan això siga possible d’acord amb les condicions de la legislació, poden sol·licitar el dret a la portabilitat de les dades, amb la finalitat que els les lliurem en un format compatible amb altres sistemes.

Si es va prestar lliurement el consentiment perquè tractem les dades, poden retirar-lo de la mateixa manera.


7. Com pots exercir els teus drets?

Si tens un compte de correu electrònic de la Universitat Politècnica de València, pot escriure des d’ací a dpd@upv.es. També pots fer-ho des del compte amb el qual et vas registrar. No oblides incloure la documentació justificativa si fóra necessària.


Pots també escriure a:


Delegació de protecció de dades de la Universitat Politècnica de València

Secretaria General

Universitat Politècnica de València

CIF Q4618002B

Camí de Vera, s/n

46022-València


Si ens escrius, has d’aportar còpia d’un document oficial per a identificar-te (NIF-NIE, passaport) i, si fóra necessària, documentació acreditativa de la sol·licitud. En cas de representar una persona menor o incapacitada, s’ha d’acreditar la representació.


8. Qui garanteix els teus drets? Davant de qui pots reclamar?

En cas que desitges presentar una reclamació o obtenir informació addicional sobre la regulació del tractament de dades personals a Espanya, l’autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).